Furutorp

Furutorp, lantegendom (landeri) som var belägen omedelbart söder om Furutorpsgatan mellan Södergatan och Carl Krooks gata. Egendomen fanns redovisad redan på kartor från 1700-talet och kallades tidigare för Hauswolffska lyckan. Tomten bebyggdes 1913 med Kooperativa föreningen Sveas stora fastighet, vilken 1983–86 ersatts av HSB-huset i kv. Sachsen. Se även Kooperativa föreningar.