Fritz Netzler

Netzlers kartmarkeringar (röda) över koleraepidemins utbredning i Helsingborg 1873
Netzlers kartmarkeringar (röda) över koleraepidemins utbredning i Helsingborg 1873
Netzlers kartmarkeringar (röda) över koleraepidemins utbredning i Helsingborg 1873

Netzler, Joachim Fredrik (Fritz), 1808–81, stadsläkare 1848–81, ledamot av borgerskapets äldste, läkare vid hälsobrunnen Hälsan 1848–54, brunnsintendent vid Ramlösa hälsobrunn 1855–76. Netzler ägde huset vid Nedre Långvinkelsgatan 21 där han också hade sin bostad och praktik. Han var initiativtagare till det första allmänna sjukhuset, det s.k. Norra Badhuset (Hälsovägen 1), vilket sedan fortsatte i en ny byggnad uppförd efter Netzlers ritningar vid Himmelriksgränden och avsett för 25 patienter. Hans insats i staden har skildrats i ”Helsingborgsminnen från min ungdom” skriven av sonen Fritz Netzler (1851–1929), som även han var läkare.

Läs mera: Fritz Netzler, ”Helsingborgsminnen från min ungdom” (1928), faksimil 1985.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/152/2016/12/doktornetzlerport.jpg
Fritz Netzler. Legendarisk stadsläkare och sjukvårdspionjär i Helsingborg. Helsingborgs museers samlingar
Fritz Netzler. Legendarisk stadsläkare och sjukvårdspionjär i Helsingborg. Helsingborgs museers samlingar
Fritz Netzler. Legendarisk stadsläkare och sjukvårdspionjär i Helsingborg. Helsingborgs museers samlingar