Frisörer

Ett gammalt hantverk som historiskt sett inneburit flera olika arbetsuppgifter. Idag är yrket kanske främst förknippat med egenföretagande och ett öga för stil och kreativitet. Vi tar gärna emot tips på material, då- och nutid, som kompletterar artikeln.

Nils Tage Eugen Feldt (1904-1969) levde hela sitt liv i Helsingborg. Han gifte sig 1932-04-25 med Gerda Gunnborg Feldt f. Krusberg (Gerda föddes i Munka-Ljungby 1909-03-25 och dog i Helsingborg 1962-04-19). Tage var frisör och perukmakare till yrket. I slutet av 1930-talet började han som salongsbiträde i Thor Winnetts damfrisersalong och perukmakeri, som låg på Stortorget. Efter Tor Winnetts död 1943, tog Tage över salongen. Han slutar med perukmakeri och flyttar salongen till Norra Storgatan 9, Gamlegård i centrala Helsingborg. Verksamheten bedrivs fram till tidigt 1960-tal. 1962 blir Tage änkling när Gerda dör. Tage dör ett par år efter, 1969, och då skänks hela salongsinredningen på Norra Storgatan 9 till Helsingborgs Museum. Inredningen flyttades till Fredriksdals Friluftsmuseum i början av 1970-talet, och är i dag ett populärt besöksmål.

Thor Vilhelm Andersson Winnett (1875-1943) föddes i Malmö och var son till perukmakare Anders Wilhelm Andersson (1844-1927) och Amanda Maria Andersson f. Mattsson (1844-1924). Runt sekelskiftet 1900 flyttade hela familjen till Helsingborg. År 1923 öppnade man frisersalong och perukmakeri ”A. W. Andersson & Son”, som låg på Stortorget 9. Tor gifter sig 1909-05-04 med Alma Gerda Ellen Hulda Wilhelmsson (1881-20-24 – 1962-01-12, föddes i Köpenhamn och dog på Holländaregatan 6 i Helsingborg). Någon gång under 1935-1936 öppnar Thor en egen salong på Storgatan, där han bedriver damfrisering och perukmakeri. Salongen bedrivs efter det nytagna efternamnet Winnett ”Winnetts frisersalong”. I salongen arbetade även Tage Feldt, salongsbiträde. Thor dör år 1943, och då övertar Tage salongen. Efter Tages död år 1969, skänks och flyttas salongsinredningen till Fredriksdals Friluftsmuseum.

Anders Wilhelm Andersson (1844-1927) föddes i Malmö. Han gifte sig 1878-10-18 med Amanda Maria Mattsson (1844-1924). De flyttade tillsammans med sina barn till Helsingborg kring sekelskiftet 1900. I Helsingborg öppnar Anders Wilhelm tillsammans med sin son, Thor Winnett, (1875-1943) år 1923 frisersalong och perukmakeri ”A. W. Andersson & Son”, som låg på Stortorget 9. Salongen var mycket omtyckt av herrar av det övre samhällsskiktet, bland annat Henry Dunker. MB