Frillestads små- och folkskola

Frillestads små- och folkskola, uppgifter saknas.