Föreningen Ramlösabor

Föreningen Ramlösabor, startad 1925. Vid starten var årsavgiften 1 krona och en av huvuduppgifterna då var att arbeta för utbyggnad av gator och belysning. Efter det att verksamheten legat nere under en del år startades föreningen åter 1992 av bl.a. Bess Johansson. Föreningen är Helsingborgs äldsta intresseförening.