Fredrik Bågenholm

Bågenholm, Fredrik, 1793–1865, fältläkare i 1:a militärdistriktet, intendent vid Ramlösa hälsobrunn 1840–1851.