Fredagstavlan

Fredagstavlan, liksom de husarmas kassa var en benämning på kollektmedel som insamlades med håv vid gudstjänster i Mariakyrkan. Av de båda kassorna lämnades bidrag till stadens fattiga, föräldralösa barns och husarmas försörjning.