Frans Hausl

Hausl, Frans, 1868–1951, bildhuggare, född i Sydtyskland, hade på 1930-talet sin verkstad i en del av det då kvarstående gamla gasverket vid Gasverksgatan i Helsingborg.