Franklin & Co

Franklin & Co., på sin tid ett av södra Sveriges största företag inom möbler, mattor, gardiner etc. Rörelsen började 1909 som Helsingborgs Möbel och Madrassfabriks AB. År 1910 inträdde Carl Franklin i firman, köpte 1917 fastigheten Södergatan 14 och 1924 ändrades firmanamnet till Franklin & Co., AB. Firman hade eget arkitektkontor och ägde Wittsjö Snickerifabrik. År 1949 förvärvades den mot Carl Krooks gata liggande fastigheten och därmed fick man butikslokaler genom kvarteret mellan Södergatan och Carl Krooks gata. Utställning och försäljning var då inrättad i flera våningsplan i de båda fastigheterna. Företaget lades ner 1995.