Fragile

Fragile, skulptur av Roland Persson på Mariastadens torg, 2019.

Verket köptes in i förbindelse med utbyggnaden av Mariastaden och tillblivelsen av torget 2019. Det rymmer både allvar och humor. ”De udda djuren som står sammanfösta är en bild av de olika möten som kommer att ske i denna stadsdel”, förklarar konstnären.

” Fragile ” konstverk av Roland Persson på Mariastaden torg.

SR