Fors magasin

Fors magasin, uppfört 1928 norr om Norra hamnen för AB Foderkompaniet. Magasinet genomgick en renovering i samband med bostadsmässan H99 år 1999. Den ursprungliga huskroppen var klädd med korrugerad plåt men är i dag brädklädd och byggnaden disponeras som kontor och butik.