Folkskoleseminarium

Folkskoleseminarium (Helsingborgs), var i bruk 1946- 1956 i f.d. Wintzellska skolans lokaler på Karl Johans gata. Under de åren utbildades 785 folkskollärare.