Folkmängd

Folkmängd, från en liten, slumrande småstad under 1800-talets första hälft växte Helsingborg snabbt under de kommande åren till en betydande industristad. Vid 1860-talets början bodde de ca 6 000 helsingborgarna i en- eller tvåvåningshus och enstaka trevåningshus på den smala kustremsan mellan Öresund och landborgen. Det var fortfarande en relativt sett liten stad, men en stad i omvandling. Den kraftiga befolkningstillväxt som inträffade från 1870-talet var såväl ett resultat som en förutsättning för Helsingborgs industrialisering.

Så växte befolkningen

Århundrade / Folkmängd

1600…………… 800–1 100 ca

1709…………… 704

1790…………… 1 415

1800…………… 1 741

1810…………… 2 087

1820…………… 2 391

1830…………… 2 990

1840…………… 3 211

1850…………… 4 140

1860…………… 5 333

1870…………… 7 941

1880…………… 11 550

1890…………… 20 410

1900…………… 24 670

1910…………… 33 347*

1920…………… 47 069**

1930…………… 55 889

1940…………… 62 176

1950…………… 71 572

1960…………… 76 541

1970…………… 82 620

1980…………… 101 956***

1990…………… 109 267

2000…………… 117 737

2005…………… 122 062

2010…………… 129 177

2011…………… 130 626

Uppgifterna avser i huvudsak förhållandena 31 dec. resp. år.

År 1905 sammanslogs en del av Helsingborgs landsförsamling med staden.

Åren 1914 och 1919 sammanslogs åter delar av Helsingborgs landsförsamling med staden och år 1918 införlivades Raus.

Den 1 januari 1971 sammanslogs kommunerna Ödåkra, Kattarp, Mörarp och Vallåkra med Helsingborg.