Folkdansens vänner

Folkdansens Vänner, bildad i Helsingborg 1924. Föreningen arbetar för att bevara och sprida kunskap om framförallt den skånska dans- och musiktraditionen.