Fokus

Skoltidning, april 1963.
Skoltidning, april 1963.

Fokus, skoltidning utgiven nästan årligen från 1942 av elever vid Högre Allmänna Läroverket för Gossar (Nicolaiskolan f.d.). Från 1964 fick tidningen undertiteln ”Bjerningske tidene”, syftande på skolans dåvarande rektor Lars Bjerning. 1975-76 ändrades namnet till ”Stryx”, som ersattes av ”Sprätt” 1976 och ”Sprätt-Nix” 1977 för att 1978 få namnet ”Nya Fokus”.