Flygplats

Flygplats, redan på 1920-talet utreddes frågan om en flygplats i Helsingborg, i första hand inte för reguljär trafik utan för att erbjuda landningsmöjligheter för civiltrafiken. För vanliga plan kunde man erbjuda regementets övningsfält på Berga och för hydroplan den norra hamnbassängen. Ganska snart stod det emellertid klart att hydroplanens betydelse minskat och av militära anledningar kunde inte Berga utnyttjas. Därför vilade frågan och inte förrän 1945 togs den åter upp, då ett förslag om anläggande av en flygplats vid Vasatorp väcktes. Eftersom inget statligt stöd kunde påräknas fick även detta förslag bero. Sedan Ängelholm fått civil flygplats och det visat sig att minst hälften av resenärerna kom från Helsingborg beslöts 1962 att staden i stället skulle bidraga ekonomiskt till denna anläggning. Sedan dess sker reguljär inrikestrafik och i viss mån chartertrafik vid denna Ängelholms–Helsingborgs flygplats.