Flyborg (släkten)

Flyborg (släkten),

Släkten Flyborg har i flera led gjort sig känd i Helsingborg bl.a. som medlemmar i Borgerskapets Äldste (BÄ), stadsfullmäktige och i ett fall som riksdagsman.

(1) Carl Flyborg (1732–1780), vetebrödsbagare som köpte 1758 fastigheten 140–141 vid Stortorget av sin företrädare i yrket, Jacob Öhrngren. Här uppfördes senare det så kallade Flyborgska huset av en sonson. Den gamla stubbamöllan på Möllebacken ovanför före detta stadsmuseet uppfördes 1768 av Carl Flyborg men då på den tomt där det gamla tingshuset ligger idag, vid Kaliforniegatan.

2) Sonen Carl Magnus (1766–1820) var också bagare men även ekonomidirektör och stadens representant vid riksdagen 1815. Han blev far till tio barn varav merparten av sönerna blev bagare och handlande, men även en vice konsul och en hovrättsnotarie finns bland titlarna. En dotter, Catharina Maria, gifte sig med prosten Carl Hallbeck.

(3) En av Carl Magnus söner, Carl Erik (1793–1864), även han bagare, fick ta över det Flyborgska bageriet och fädernegården och han löste även in väderkvarnen, där årligen 900 tunnor säd förmaldes till bageriet. År 1862 valdes Carl Erik in i stadsfullmäktige. Han slutade som en förmögen man och testamenterade en större summa till fattigvården.

(4) Brorsonen Carl Magnus (1822–1901), handlande och vice konsul fick ärva fastigheten vid Stortorget, där han 1869 lät uppföra det ovan nämnda Flyborgska huset, som fortfarande står kvar.

(5) Dennes son fick även han namnet Carl (1857–1933) och sedermera titeln ryttmästare. KEA

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du en bild på Carl Erik Flyborg: [[1]]

Läs mer: Margit Rooth, ”Helsingborgs historia VI:1” (1979).