Flybjärsvägen

Flybjärsvägen, Påarp, efter gammalt lokalt områdesnamn.