Fältabackens inköpsförening

Interiör från butiken på hörnet Söderköpingsgatan/Hässleholmsgatan. Personalen bakom disken är från vänster: Margit Svensson g. Lindskog, Carla Rödhin g. Broddesson, Valborg Smith, Anna Hansson, Ebba Lundin, Mary Nilsson g. Ekström, Carl Mauritz Persson och butiksföreståndaren Nils Lundin. Butiken upphörde omkring 1949
Interiör från butiken på hörnet Söderköpingsgatan/Hässleholmsgatan. Personalen bakom disken är från vänster: Margit Svensson g. Lindskog, Carla Rödhin g. Broddesson, Valborg Smith, Anna Hansson, Ebba Lundin, Mary Nilsson g. Ekström, Carl Mauritz Persson och butiksföreståndaren Nils Lundin. Butiken upphörde omkring 1949

Fältabackens Inköpsförening, en av flera inköpsföreningar i staden, öppnades 1923 vid hörnet Söderköpingsgatan/Hässleholmsgatan. Den öppna platsen framför butiken kallas Trekanten, förr nyttjad som festplats för boende i området. Inköpsföreningens butik, i egen fastighet, blev med tiden totalt om- och tillbyggd. Butiken var länge en populär träffpunkt uppskattad för sin goda betjäning. Rörelsen avvecklades omkring 1949.

Läs mera: K.E. O-n Ander, ”Det Gamla Helsingborg”, Del XIII (1993).