Fleninge skolor

Fleninge skolor. År 1781 omnämns ett skolhus, som låg norr om kyrkmuren. 1815 och 1846 byggdes ytterligare två skolor nära kyrkan. Dessa finns inte kvar i dag. 1868 tog skolan över fattighuset beläget öster om kyrkan och landsvägen. Småskolan fanns kvar här till 1949, då den flyttades till norra skolan, belägen öster om vägen mellan Fleninge och Hasslarp. Samma år flyttade folkskolan därifrån till Sparbankshuset, beläget vid Fleningevägen nära korsningen vid Gästis. I Sparbankshuset från 1893 avsattes rum för Högre folkskolan, vilken 1929 flyttade in i det nybyggda kommunalhuset, beläget mitt emot Gästis. År 1966 flyttade samtliga skolklasser till Norrlyckeskolan i Ödåkra.