Fäladskarta

Fäladskarta, tillkom i samband med uppdelningen av Helsingborgs allmänning och ritades 1782–88. Ett utdrag ur fäladskartan gjordes av Carl Jacob Björkegren (se Daniel Björkegren). Då utstakningarna började 1787 visade det sig att vissa gränser fick justeras, varvid kartan fick revideras. Detta skedde 1788, året innan den stora fäladskartan var klar. Denna stora karta ritades i två exemplar varav ett har gått förlorat. Se även Kartor.