Fjärrvärme

Fjärrvärme, började byggas ut år 1964 genom att små panncentraler försåg enskilda byggnader med varmvatten. Successivt ersattes panncentralerna med stora fjärrvärmeanläggningar. Efter Västhamnsverkets utbyggnad 1981 uppvärms mer än 90 % av byggnaderna i den gamla staden Helsingborg i huvudsak dels med varmvatten från Västhamnsverket, dels med spillvärme från Kemira. Leveranserna av fjärrvärme sker via det ca 425 km långa fjärrvärmenätet. Försäljningsvolymen till de mer än 6 000 privata kunderna och ca 1 000 företagskunderna uppgick år 2004 till ca 9 800 GWh. Se även elverk/energiförsörjning.