Fjärestadtorp

Fjärestadtorp, tillkom efter enskiftet år 1806. De stora ekonomibyggnaderna i gråsten byggdes vid denna tidpunkt. Mangårdsbyggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet. Fjärestadtorp är den till ytan största jordegendomen i Fjärestads socken.