Fjärestadsgånggriften

Fjärestadsgånggriften, från stenåldern, är belägen i Rååns dalgång väster om Fjärestad. Den ligger i en hög med en diameter om 22 meter och en höjd om två meter. Gravingången är drygt fyra meter lång och gravkammaren har ytmåtten 3,5 x 2,2 meter. När gånggriften undersöktes år 1902 fann man ett stort antal föremål och skelettdelar av människa.