Fiskarestenen

Fiskarestenen, minnessten över Rååfiskare omkomna i Öresund, Kattegatt och Östersjön 1863–1940. Minnesmärket restes 1942 till minne av de fiskare som omkommit i Öresund. Deras namn finns inhuggna i stenen under inskriptionen ”Denna sten restes år 1942 till minne åt Rååfiskare som förolyckats i Öresund”. Ursprungligen var stenen placerad på Batteritorget, men flyttades år 1958, i samband med förändringar av torgets gestaltning, till sin nuvarande plats vid Varvsgatan i närheten av Råå hamn. Initiativet till minnesmärket togs av skeppsredaren A. Reinhold Råwall och bekostades av Råå båtförsäkring. Stenen höggs av N.P. Halls stenhuggeri på Råå efter fiskaren A.P. Perssons ritningar.

Foto: Sofia Rydell

Från: Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg”.[1]