Filbornaskatten

Filbornaskatten, skattfynd funnet 1884 i de östra delarna av bostadsområdet Fredriksdal (Plutonsgatans sydvästra del). Skatten återfanns när bonden Bengt Persson på gården Filborna nr 2 var år 1884 ute och plöjde. Fyndet är en av de största silverskatterna som hittats i Skåne, vikten uppgår till nästan ett kilo. Skatten består av en halsring, två armringar, ett runt smycke, två plåtar med förgyllda bladornament, en plåt med filigranornamentik, 14 små ringar, ett arabiskt mynt med ögla, ett arabiskt mynt med hål i kanten, ett arabiskt mynt med två hål vid kanten och i dessa iträdda silvertrådar, 78 fragment av arm- och halsringar samt kedjor, två hela gjuttackor, sju bitar av gjuttackor, ett opräglat myntstycke, 31 hela arabiska mynt, 95 fragment av arabiska mynt (präglade under perioden 909-953 e.kr.), ett fragment av ett engelskt mynt (präglat under Eadred år 946-955 e. kr.) samt ett danskt mynt, en s.k. halvbrakteat från Hedeby. Troligen har skatten lagts ner i jorden under perioden från 955 till 975 e. kr.
Fyndet är hittat ungefär vid gränsen mellan det som var inägomark och fäladsmark enligt det äldre kartmaterialet, en bit från bebyggelsen i Filborna. Nedläggelsen har troligen gjorts på en avsides belägen plats, av allt att döma i hemlighet. Flera skattfynd är kända från vikingatid i hela det sydskandinaviska området. De närmaste parallellerna i närområdet kommer från Pålstorp i söder och Brunnby i norr.

Filbornaskatten finns att se i utställningen På gränsen, på Dunkers kulturhus.
Läs mera: Bror Schnittger, ”Helsingborgstrakten under forntiden”, Helsingborgs historia I (1925). Joakim Thomasson, ”Drottninghög och Dalhem, platser att vara stolt över” (2005).
Arkeologen Håkan Aspeborg berättar om Filbornaskatten