Filbornaparken

Filbornaparken, belägen vid nuvarande Depågatan- Transportgatan. Den i dag ganska vildvuxna parken anlades 1871 som festplats för Filborna by. Här fanns såväl dansbana som en paviljong, grottor med bänkar och stenbord. År 1920 var det slut med verksamheten.