Filborna småskola

Filborna småskola, i bruk 1875–1931, belägen i hörnet Hunnetorpsvägen/Vasatorpsvägen. Skolan revs 1946.