Filborna församling

Filborna församling, tillkom 1977, då den avskiljdes från Maria församling. Församlingens kyrka, Den Gode Herdens kyrka, byggdes 1984. Se även församlingsindelning.

Kyrkoherdar i Filborna pastorat

(årtal inom parentes avser levnadsår)

1 Staffan Örneskans, (1935–), 1977–2000

2 Lars Holmqvist, (1951–), 2000–