Filborna folkskola

Filborna folkskola, i bruk 1846–1907. Den var belägen på N. Hunnetorpsvägen. Skolan revs 1914.