Fattighustomten

Fattighustomten, tidigare en vanlig benämning på nuvarande Konsul Olssons plats (Kullaplatsen) där fattighuset eller Hospitalet varit beläget.