Fastmårupsdösen

Fastmårupsdösen, uppförd på stenåldern, belägen norr om Rååns dalgång ca 2 km väster om Vallåkra. Gravkammaren har måtten 2 x 1 meter och består av fem sidohällar och ett takblock.