Farmer

Farmer, för att förbättra stadens ekonomi vid tiden för sekelskiftet 1800 beslöt Borgerskapets äldste att låta stycka upp stadens utmarker, den s.k. fäladsmarken, i lotter eller farmer. Dessa utarrenderades vid två auktioner 1804 och 1809, och tillförde stadskassan inkomster under flera decennier framöver. Nya auktioner hölls 1829 och 1849. På dessa brukade marker uppfördes i flera fall s.k. Landerier. Tågaborg, Eneborg, Furutorp är exempel på sådana.