Falcks väg

Falcks väg, efter JM Falck (Välinge 1988).