Faktorsgatan

Faktorsgatan, Eneborg/Högaborg, efter titel på markarrendator på 1700-talet inom Eneborgsområdet, (en faktor var förr en benämning på arbetsledare eller verkstadsföreståndare i allmänhet).