Exilo

Silobyggnaden rivs 1996 och verksamheten flyttar till Ångfärjestationen

Exilo, kulturell samlingspunkt för unga, invigd 1994 och inrymd i den sista silobyggnaden i Norra hamnen. Verksamheten flyttade efter rivningen av silon år 1996 till Ångfärjestationen, där den drevs vidare under namnet Pir 16 och sedan enbart Piren till och med 2004.