Evert Lundquist

Lundquist, Evert, 1904–1994, konstnär. Lundquist brukar räknas som en av den svenska konstens främsta kolorister. Efter utbildningsåren sökte han sig fram i ett måleri som anslöt till traditionen efter impressionismen. Han målade ofta landskap, men inte minst fördjupade han sig i studier av enstaka föremål. De enkla objekten utan betoning av yttre sammanhang spelade en allt större roll i hans konst. Under 1920-talet utvecklades denna efter hand med allt bredare penselskrift och allt enhetligare färgskala mellan brunt och ockra, där verkan av färgmateria och ljus spelar huvudrollen. Hans syster Elsa Burnett, som var bosatt i Helsingborg, bevarade en stor och unik samling av Lundquists ungdomsverk, vilken hon och maken sedan donerade till Helsingborgs museer. SS