Evers & Co

Evers & Co., fabrik för tillverkning av takpapp, asfalt, takfärger m.m. grundades 1893 av William Evers. Sonen, E. H. Evers, senare generalkonsul, blev delägare 1914 och efter faderns död 1923 ensamägare. Kända märken på företagets takpapp var Herkules och Solidol. År 1944 härjade en våldsam brand anläggningen vid Nygatan, men året därpå stod en ny fabrik vid Landskronavägen klar. Evers & Co övertogs 1968 av Höganäs Förenade tak och 1978 flyttades verksamheten till Höganäs och blev namnändrat till Mataki.