Eva Holmberg-Jacobsson

Holmberg-Jacobsson, Eva, 1910–2003, konstnär. Holmberg var född i Malmö och fick sin utbildning vid Skånska målarskolan, Otto Skölds skola samt vid Académie de la Grande Chaumière i Paris. Hon vistades under långa tider i Frankrike inte minst vid Rivieran, och anknöt till den postimpressionistiska traditionen där i ett ofta färgrikt måleri med stark känsla för ljus och atmosfär och för platsens stämning. Hon målade särskilt i ungdomen gärna landskap, och återkommande motiv är senare interiörer från hem, ateljé och caféer etc., samt också blomstermotiv. Under större delen av sitt liv var hennes stadigvarande adress Helsingborg och hon deltog under en lång följd av år i Vårutställningen på Vikingsberg. Hon tilldelades Helsingborgsmedaljen 1995.