Esper Hill

Esper Hill, villa i hörnet Södra Stenbocksgatan/ Munkavägen (nr 7), uppförd 1904–05 för dragare G. Jönsson. En tid bodde bl.a. skådespelaren Benkt-Åke Benktsson (1907–1957) i huset. Esper Hill blev 1962 elevhem för blivande sjuksköterskor. Byggnaden revs 1974.