Ernst Wilhelm Dölling

Dölling, Ernst Wilhelm, 1897–1950, konstnär. Dölling var född i Helsingborg och verkade större delen av sitt liv i födelsestaden. Han fick sin utbildning vid Kunstakademiet i Köpenhamn samt vid Académie Colarossi i Paris. Efter studieresor på kontinenten bosatte han sig i Hedemora men återvände snart till Helsingborg där han under en följd av år var en återkommande utställare på Vikingsberg.