Erik Ivar Wihlborg

Wihlborg, Erik Ivar, 1902–1969, var byggnadsingenjör och ritade ofta själv de hus som hans byggföretag uppförde. Hans kanske mest uppmärksammade projekt är dels de fem punkthusen jämte övrig bebyggelse inom kvarteret Munken på Slottshöjden 1946, dels de 60 småhusen på Eskilsminne 1941–1943. Se också Arkitektur.