Erik Bogren

Bogren, Erik, 1846–1934, stadens förste utexaminerade tandläkare med praktik i Helsingborg redan 1879. Han var son till Carl Fredrik Bogren som var landets första utexaminerade tandläkare.