Erik Bergengren

Bergengren, Erik, 1900–1977, författare, företagare i byggbranschen, en av stadens konsuler, aktiv rödakorsman. Varmt hängiven sin barndoms Tågaborg har Bergengren bl.a. publicerat ett 40-tal sidor långt kåseri med titeln ”Halalids-mohikanerna”. Ett avsnitt ur Den Okändes memoarer”, Minnen från Helsingborg och dess skola (1950) och dikter med anknytning till hemstaden i bl.a. ”Årstider och västanfläkt” (1968). Bergengren tilldelades Helsingborgsmedaljen 1968.

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).