ENTEK

ENTEK, (kortform av ”entreprenadteknik”), stadens utförandeförvaltning när det gäller underhåll och skötsel av vatten- och avloppsledningar, parker, stränder m.m. Entek svarar även för vinterväghållning, för sopning av stadens gator och torg och annan renhållning, matlagning och -leveranser.