Engelska gången

Engelska gången, östra delen av Maria Park är utformad enligt engelskt parkideal. (1993).