Engelbrektsvägen

Engelbrektsvägen, efter Engelbrekt Bülov som på 1800-talet var ägare till en gård i Vallåkra. En resterande lada kallas fortfarande Engelbrekts lada. (Vallåkra 1988).