Emil Key

Key, Emil, 1822–1892, postmästare, godsägare och riksdagsman, far till författaren Ellen Key. Key var född i Ed och avled i Helsingborg. Han var gift med Sofia Ottiliana Posse, f. i Åby och död i Helsingborg 1884. Key blev postmästare i Helsingborg 1883 efter en sejour som riksdagsman och drivande kraft inom lantmannapartiet. I Helsingborg kom Key att bli en välkänd person, samhällsengagerad författare med särskild vurm för staden. År 1885 utgav han ”Anteckningar om Helsingborgs stad och dess granskap”. Originalupplagan trycktes hos H. Österling & Co på Johan Svenssons förlag. Den 238 sidor tjocka boken som ingående beskriver staden och dess omgivning på 1880-talet har ansetts så intressant att en nytryckning gjordes 1985.

”En ståtlig stad” tyckte Emil Key när han beskrev Helsingborg omkring 1880: Vid Jernvägsgatan, när man utkommit från det i göthisk stil med toureller byggda stationshuset, har man i fonden till höger Superfosfatfabriken med dess väldiga skorstenar (…) midt för har man stadsparken och på sträckan till venster fram åt torget en rad af palatser, alla med 3 à 4 våningar och flere med torn,(…) Bortom och öfver stadsparken varsnar man likaledes tornprydda byggnader, (…) vittnande om såväl stadsarkitektens smak och uppfinningsförmåga som om egarnes byggnadshåg och skönhetssinne. Ur Emil Key ”Anteckningar om Helsingborg och dess granskap” (1885).