Elis Sandelin

Sandelin, Elis, 1852–1889, sångare, underhållare och skådespelare. Född i Norge, uppträdde flera gånger i Hälsan, sedan han bosatt sig i staden ett år före sin död.

Läs mera: O. Hedström och Sigfrid Ewald, ”Några anteckningar om Elis Sandelin”, Gillet Gamla Helsingborg handlingar III (1934).