Elinebergsskolan

Elinebergsskolan, småskolan startade sin verksamhet 1965 och folkskolan 1966. Idag har skolan elever i stadierna F – 9:e klass.